نمای کلی API SDK Admin

Admin SDK API مجموعه‌ای از رابط‌های RESTful است که به مدیران اجازه می‌دهد تا سازمان‌های Google Workspace را در مقیاس مدیریت کنند. می‌توانید به‌صورت برنامه‌ای با زیرساخت‌های فناوری اطلاعات یکپارچه شوید، کاربران ایجاد کنید، تنظیمات را به‌روزرسانی کنید، فعالیت حسابرسی و موارد دیگر را به‌روزرسانی کنید.

چه چیزی گنجانده شده است

  • Chrome Printer Management API — چاپگرها و سرورهای چاپ CUPS را برای سازمان خود مدیریت کنید.
  • Contact Delegation API - دسترسی مخاطبین را به شخص دیگری واگذار کنید.
  • API انتقال داده - انتقال فایل ها از یک کاربر به کاربر دیگر.
  • Directory API - کاربران سازمان، دستگاه‌های متصل و برنامه‌های شخص ثالث را مدیریت کنید.
  • گزارش‌های API - گزارش‌هایی درباره مشتریان و استفاده کاربران ایجاد کنید.

API های بتا