Biblioteki klienta

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Element {[data_transfer_api}} jest oparty na protokole HTTP i JSON, dzięki czemu każdy standardowy klient HTTP może wysyłać do niego żądania i analizować odpowiedzi.

Biblioteki klienta interfejsu API Google zapewniają jednak lepszą integrację językową, wyższy poziom bezpieczeństwa i obsługę wywołań, które wymagają autoryzacji użytkownika. Biblioteki klienta są dostępne w wielu językach programowania. Dzięki nim nie musisz ręcznie konfigurować żądań HTTP ani analizować odpowiedzi.

Aby rozpocząć, wybierz język programowania, w którym piszesz aplikację.

Go

Pobierz najnowszą bibliotekę klienta dla systemu Go (alfa). Przeczytaj przewodnik programisty dotyczący biblioteki klienta.

Java

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Admin SDK API przy użyciu Biblioteki klienta Google API dla języka Java. Więcej informacji znajdziesz w tych zasobach:

Dodawanie biblioteki klienta do projektu

Wybierz swoje środowisko kompilacji (Maven lub Gradle) z następujących kart:

JavaScript

Przeczytaj przewodnik programisty dotyczący biblioteki klienta.

.NET

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Admin SDK API z wykorzystaniem Biblioteki klienta Google API dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w naszej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.

Node.js

Pobierz najnowszą bibliotekę klienta {[data_transfer_api}} dla Node.js. Przeczytaj przewodnik programisty dotyczący biblioteki klienta.

Obj-C

Pobierz najnowszą bibliotekę klienta {[data_transfer_api}} dla celu C. Przeczytaj przewodnik programisty dotyczący biblioteki klienta.

PHP

Pobierz najnowszą bibliotekę klienta dla języka PHP (beta). Przeczytaj przewodnik programisty dotyczący biblioteki klienta.

Python

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Admin SDK API przy użyciu Biblioteki klienta Google API dla języka Python. Więcej informacji znajdziesz w tych zasobach:

Wymagania systemowe

Instalowanie biblioteki klienta

Możesz użyć menedżera pakietów lub ręcznie pobrać i zainstalować bibliotekę klienta dla języka Python:

Instalacja zarządzana

Użyj pakietu pip lub settools do zarządzania instalacją. Najpierw może być konieczne uruchomienie sudo.

 • pip (preferowany):
  pip install --upgrade google-api-python-client
 • Setuptools:
  easy_install --upgrade google-api-python-client

Instalacja ręczna

 1. Pobierz najnowszą bibliotekę klienta dla języka Python
 2. Rozpakuj kod.
 3. Zainstaluj:
  python setup.py install

App Engine

Biblioteki klienta dla języka Python nie są instalowane w środowisku wykonawczym App Engine Python, więc trzeba je skopiować do aplikacji, tak jak biblioteki innych dostawców.

Ruby

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Admin SDK API przy użyciu biblioteki klienta interfejsu API Google dla języka Ruby. Więcej informacji znajdziesz w tych zasobach:

Instalowanie gemu google-api-client

W zależności od systemu konieczne może być dodanie tych poleceń na początku do ciągu sudo.

Jeśli nie masz jeszcze zainstalowanej biblioteki klienta interfejsu API Google dla języka Ruby, zainstaluj ją, korzystając z RubyGems:

gem install google-api-client

Jeśli masz już zainstalowany klejnot, zaktualizuj go do najnowszej wersji:

gem update -y google-api-client

Rozpoczynanie pracy z biblioteką klienta interfejsu API Google do języka Ruby

Informacje o tym, jak przesłać pierwszą prośbę, znajdziesz w przewodniku dla początkujących.

Inne sposoby uzyskania dostępu do interfejsu {[data_transfer_api}}

W tabeli poniżej znajdziesz inne sposoby uzyskania dostępu do interfejsu {[data_transfer_api}}:

Metoda dostępu Opis
APIs Explorer Interaktywne narzędzie, które pozwala wypróbować interfejsy API Google w przeglądarce.