Method: transfers.insert

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

แทรกคําขอโอนข้อมูล โปรดดูข้อมูลอ้างอิงพารามิเตอร์การโอนสําหรับข้อกําหนดเฉพาะของแอปพลิเคชัน

คำขอ HTTP

POST https://admin.googleapis.com/admin/datatransfer/v1/transfers

URL ใช้ไวยากรณ์ gRPC Transcoding

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อความของคำขอมีอินสแตนซ์ของ DataTransfer

เนื้อหาการตอบกลับ

หากทําสําเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีอินสแตนซ์ DataTransfer ที่สร้างขึ้นใหม่

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องใช้ขอบเขต OAuth ต่อไปนี้

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.datatransfer

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อภาพรวมของ OAuth 2.0