Method: transfers.get

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Pobiera żądanie przeniesienia danych według identyfikatora zasobu.

Żądanie HTTP

GET https://admin.googleapis.com/admin/datatransfer/v1/transfers/{dataTransferId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
dataTransferId

string

Identyfikator zasobu do pobrania. Ta funkcja jest zwracana w odpowiedzi z metody wstawiania.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu DataTransfer.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z następujących zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.datatransfer
  • https://www.googleapis.com/auth/admin.datatransfer.readonly

Więcej informacji znajdziesz w artykule Omówienie OAuth 2.0.