Method: applications.list

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Zawiera listę aplikacji dostępnych dla transferu danych klienta.

Żądanie HTTP

GET https://admin.googleapis.com/admin/datatransfer/v1/applications

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry zapytania

Parametry
customerId

string

Stały identyfikator konta Google Workspace.

maxResults

integer

Maksymalna liczba wyników do zwrócenia. Wartość domyślna to 100.

pageToken

string

Token, który służy do określania następnej strony z listy.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Szablon kolekcji kolekcji aplikacji.

Zapis JSON
{
 "kind": string,
 "etag": string,
 "applications": [
  {
   object (Application)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Pola
kind

string

Identyfikuje zasób jako zbiór aplikacji.

etag

string

ETag zasobu.

applications[]

object (Application)

Lista aplikacji, które obsługują przenoszenie danych i są zainstalowane dla klienta.

nextPageToken

string

Token, który służy do określania następnej strony z listy.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z następujących zakresów OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/admin.datatransfer
 • https://www.googleapis.com/auth/admin.datatransfer.readonly

Więcej informacji znajdziesz w artykule Omówienie OAuth 2.0.