ภาพรวมของ Contact Delegation API

Contact Delegation API ช่วยให้ผู้ดูแลระบบมอบสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ที่เรียกว่าผู้มอบสิทธิ์ ซึ่งเป็นรายชื่อติดต่อของผู้ใช้รายอื่นที่เรียกว่าผู้รับมอบสิทธิ์ได้ ตัวอย่างเช่น Contact Delegation API ช่วยให้ผู้ดูแลระบบมอบสิทธิ์จัดการรายชื่อติดต่อของผู้บริหารให้กับผู้ช่วยผู้ดูแลระบบเพื่อให้ผู้ช่วยจองการนัดหมายในปฏิทิน

ดูวิธีดำเนินการมอบสิทธิ์จัดการรายชื่อติดต่อได้ที่หัวข้อจัดการผู้รับมอบสิทธิ์รายชื่อติดต่อ