Omówienie interfejsu Contact Delegation API

Interfejs Contact Delegation API umożliwia administratorom przekazywanie dostępu do kontaktów jednego użytkownika (tzw. osoba przekazująca dostęp) innemu użytkownikowi (zwanemu przekazanym). Na przykład interfejs Contact Delegation API może umożliwić administratorowi przekazywanie kontaktów z kadry kierowniczej swojemu asystentowi administracyjnemu, aby mógł on rezerwować spotkania w kalendarzu.

Więcej informacji o przekazywaniu dostępu do kontaktów znajdziesz w artykule Zarządzanie osobami z dostępem do kontaktów.