เริ่มต้น

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

หากต้องการใช้ Chrome Printer Management API คุณจะต้องเปิดใช้ API นี้และสร้างข้อมูลรับรอง OAuth 2.0 ของแอป จากนั้น ผู้ดูแลระบบ Chrome จะต้องให้สิทธิ์เข้าถึงบัญชีที่จําเป็นแก่สคริปต์เพื่อจัดการเครื่องพิมพ์ ผู้ดูแลระบบเลือกที่จะบล็อกหรือเชื่อถือแอปที่พัฒนาขึ้นเพื่อจัดการเครื่องพิมพ์ในบัญชีของตนได้

ทําตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตั้งค่าทุกอย่างที่จําเป็นสําหรับการเข้าถึง API วิธีการเหล่านี้จะถือว่าคุณมีแอปที่ตั้งค่าหน้าจอขอความยินยอม OAuth อยู่แล้วและตั้งค่าบัญชีบริการแล้ว หากไม่ใช่กรณีนี้ โปรดดูกําหนดค่าคํายินยอม OAuth และสร้างบัญชีบริการก่อนดําเนินการต่อ

เปิดใช้ API และสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 1. เปิดใช้ API API ที่คุณกําลังเปิดใช้คือ "Admin SDK&&tt;
 2. สร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ OAuth 2.0 สําหรับบัญชีบริการ เก็บไฟล์ JSON ที่ดาวน์โหลดไว้ไว้ในตําแหน่งที่ปลอดภัย

เปิดใช้สิทธิ์เข้าถึงบัญชีบริการ

ก่อนใช้งาน บัญชีบริการต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบที่เหมาะสม ซึ่งต้องดําเนินการโดยผู้ดูแลระบบสําหรับลูกค้า ที่เชื่อมโยงกับเครื่องพิมพ์หรือเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ที่บัญชีบริการนั้นจัดการอยู่

ตัวเลือกที่ 1: เปิดใช้การมอบสิทธิ์ทั่วทั้งโดเมนสําหรับบัญชีบริการ

การมอบสิทธิ์ทั่วทั้งโดเมนช่วยให้บัญชีบริการสามารถแอบอ้างเป็นผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์จัดการเครื่องพิมพ์และเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง

เปิดใช้การมอบสิทธิ์ทั่วทั้งโดเมน

ขอบเขต OAuth ที่จําเป็นสําหรับขั้นตอนนี้คือ https://www.googleapis.com/auth/admin.chrome.printers

ตัวเลือกที่ 2: ให้สิทธิ์บทบาทผู้ดูแลระบบในบัญชีบริการ

หากต้องการจํากัดสิทธิ์ของบัญชีบริการในโดเมน คุณมอบหมายบทบาทที่มีสิทธิ์จัดการเฉพาะเครื่องพิมพ์ในบัญชีนั้นได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บทบาทสําหรับการควบคุมการเข้าถึงที่หัวข้อจัดการบทบาท

 1. ในฐานะผู้ดูแลระบบ ให้ลงชื่อเข้าใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบ
 2. ที่ด้านซ้ายบนของหน้า ให้คลิก > บัญชี > บทบาทผู้ดูแลระบบ
 3. เลือกบทบาทที่มีอยู่ที่มีสิทธิ์ด้านล่าง หรือสร้างบทบาทใหม่และเพิ่มสิทธิ์นี้

  Services > ChromeOS > Settings > Manage Printers

 4. มอบหมายบทบาทนี้ให้กับอีเมลของบัญชีบริการ

บล็อกหรือเชื่อถือแอปการจัดการเครื่องพิมพ์

โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะเชื่อถือแอป แต่ผู้ดูแลระบบเลือกที่จะบล็อกหรือเชื่อถือแอปใดแอปหนึ่งโดยเฉพาะได้

 1. ในฐานะผู้ดูแลระบบ ให้ลงชื่อเข้าใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบ
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกเมนู > ความปลอดภัย > การเข้าถึงและการควบคุมข้อมูล > การควบคุม API
 3. ใน "การควบคุมการเข้าถึงแอป" คลิกจัดการการเข้าถึงแอปของบุคคลที่สาม
 4. ใน "แอปที่เชื่อมต่อ&":
  • หากไม่เห็นแอปในรายการ ให้คลิกกําหนดค่าแอปใหม่ จากนั้นทําตามวิธีการบนหน้าจอ
  • หากเห็นแอปในรายการ ให้คลิกชื่อแอป จากนั้นเลือก"ถูกบล็อก"หรือ"เชื่อถือได้"ใน "การเข้าถึงของแอป&การเสนอราคา แล้วคลิกบันทึก