Method: alerts.getMetadata

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Zwraca metadane alertu. Próba pobrania metadanych nieistniejącego alertu zwraca błąd NOT_FOUND.

Żądanie HTTP

GET https://alertcenter.googleapis.com/v1beta1/alerts/{alertId}/metadata

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
alertId

string

Wymagany. Identyfikator alertu, do którego należą te metadane.

Parametry zapytania

Parametry
customerId

string

Opcjonalnie. Unikalny identyfikator konta Google Workspace klienta, z którym są powiązane metadane alertu. Wartość w polu customerId musi być poprzedzona znakiem „C” (np. 046psxkn). Jeśli nie zostanie podany, określa się to na podstawie tożsamości rozmówcy. Znajdowanie swojego identyfikatora klienta

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu AlertMetadata.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/apps.alerts