Method: alerts.feedback.create

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Tworzy nową opinię dla alertu. Próba przesłania opinii na temat nieistniejącego alertu zwraca błąd NOT_FOUND. Próba przesłania opinii na temat alertu oznaczonego do usunięcia zwraca błąd „FAILED_PRECONDITION”.

Żądanie HTTP

POST https://alertcenter.googleapis.com/v1beta1/alerts/{alertId}/feedback

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
alertId

string

Wymagany. Identyfikator alertu, do którego należy ta opinia.

Parametry zapytania

Parametry
customerId

string

Opcjonalnie. Unikalny identyfikator konta Google Workspace klienta, z którym jest powiązany alert. Wartość w polu customerId musi być poprzedzona znakiem „C” (np. 046psxkn). Jeśli nie zostanie podany, określa się to na podstawie tożsamości rozmówcy. Znajdowanie swojego identyfikatora klienta

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu AlertFeedback.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję AlertFeedback.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/apps.alerts