Informacje o autoryzacji i uwierzytelnieniu interfejsu API Centrum alertów

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Ten dokument zawiera informacje związane z autoryzacją i uwierzytelnianiem interfejsu API. Zanim przeczytasz ten dokument, zapoznaj się z ogólnymi informacjami na temat uwierzytelniania i autoryzacji w witrynie Develop on Google Workspace

Interfejs Alert Center API obsługuje te zakresy:

Zakresy Znaczenie
https://www.googleapis.com/auth/apps.alerts Uprawnienia do zapisu i odczytu interfejsu Alert Center API