Durum Yanıt Kodları

Aşağıdaki durum kodları HTTP yanıtlarında döndürülebilir.

HTTP Kodu HTTP Açıklaması Notlar
2xx Tamam Hata değil, başarılı olduğunda döndürüldü. Bu, iş mantığı hataları için de kullanılmalıdır (ör. CreateBookingResponse içinde booking_failure alanı doldurulur)
400 Hatalı İstek Hatalı İstek/Geçersiz Bağımsız Değişkenler (satıcı, hizmet, slot bulunamadı, geçersiz bir slot rezerve etmeye çalışma, hiç var olmayan rezervasyonu iptal etme).
401 Yetkilendirilmemiş Kimlik doğrulanamadı (kimlik bilgileri geçersiz, girişi yeniden deneyin). İstek, işlemle ilgili geçerli kimlik doğrulama bilgilerine sahip değil.
403 Yasak İzin reddedildi/yasak (arayan biliniyor ve reddedildi). Bu yanıt, bazı kaynakların tükenmesinden kaynaklanan retler için kullanılmamalıdır (bu hatalar için bunun yerine Too Many Requests kullanın). Arayan tanımlanamıyorsa Forbidden kullanılmamalıdır (bu hatalar için yerine Unauthorized kullanın).
404 Bulunmadı Bulunamadı (Kaynak bulunamadı, geçersiz URL, geçersiz RPC'ler dahil)
409 Gelişme İşlem, genellikle sıralayıcı kontrolü hatası veya işlemin iptal edilmesi gibi eşzamanlılık sorunu nedeniyle iptal edilmiştir.
429 Çok Fazla İstek Var Kullanıcı başına kota olabilir veya dosya sisteminin tamamında yer kalmamış olabilir. Kaynakların bir kısmı tükendi.
499 İstemci İsteği Kapattı İşlem, genellikle arayan tarafından iptal edildi.
500 Dahili Sunucu Hatası Dahili hatalar. Bu, temel sistemin beklediği bazı sabitlerin bozulduğu anlamına gelir. Bu hata kodu ciddi hatalar için ayrılmıştır.
501 Uygulanmadı İşlem uygulanmadı veya bu hizmette desteklenmiyor/etkinleştirilmemiş.
503 Hizmet Kullanılamıyor Hizmet şu anda kullanılamıyor. Bu büyük olasılıkla geçici bir koşuldur ve geri alma işlemiyle yeniden denenerek düzeltilebilir.
504 Ağ Geçidi Zaman Aşımı İşlem tamamlanamadan son tarih sona erdi. Sistemin durumunu değiştiren işlemlerde, işlem başarıyla tamamlanmış olsa bile bu hata döndürülebilir. Örneğin, bir sunucudan gelen başarılı bir yanıt, son tarihin sona ereceği kadar uzun süre gecikebilirdi.

Bazen birden fazla hata kodu geçerli olabilir. Hizmetler, geçerli olan en spesifik hata kodunu döndürmelidir.